-

-
Darmowe rozliczanie PIT możliwe dzięki firmie PITax.pl Łatwe podatki.

Kontakt

Stowarzyszenie Pro Europa

Adres: Tychy, ul. Edukacji 11
E-mail: tychy.proeuropa@gmail.com
NR rachunku: 69 1240 1330 1111 0010 2655 4391
SPS " PRO EUROPA"
Bank PeKaO  SA
I oddział w Katowicach
ul. Chorzowska 1