-

-
Darmowe rozliczanie PIT możliwe dzięki firmie PITax.pl Łatwe podatki.

środa, 21 listopada 2018

„Jak rozmawiać o Sprawiedliwych? Reprezentacje w kulturze, znaczenie w edukacji"

W dn. 25-27 października Muzeum POLIN przy wsparciu ambasady USA zorganizowało międzynarodową konferencję dla nauczycieli, edukatorów, osób pracujących z młodzieżą, pt.: „Jak rozmawiać o Sprawiedliwych? Reprezentacje w kulturze, znaczenie w edukacji”. Konferencja poświęcona była nauczaniu o pomocy Żydom podczas II wojny światowej. Na program składały się wykłady, dyskusje i warsztaty prowadzone zarówno przez badaczy Zagłady, jak i nauczycieli oraz edukatorów zajmujących się tą tematyką.

Otwarcia konferencji dokonała ambasador Georgette Mosbacher. Wśród zaproszonych ekspertów znaleźli się dr Stephen D. Smith – dyrektor USC Shoah Foundation oraz przewodniczący UNESCO ds. edukacji o ludobójstwie; Stanlee Stahl – wiceprezes Żydowskiej Fundacji na rzecz Sprawiedliwych, dr Piotr Forecki – wykładowca w Zakładzie Kultury Politycznej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, dr Agnieszka Haska – naukowczyni z Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS Polskiej Akademii Nauk.

W konferencji wzięła udział nasza honorowa członkini Danuta Wencel, która od 12 lat uczestniczy w Marszu Żywych ( MoL) z młodzieżą tyską z ZS nr 5( „budowlanki”), II LO im. Norwida, LO im. Orląt Lwowskich i  ZS im. J. C. Korzeniowskiego STO, prowadziła w ostatnim dniu razem z Moniką Kosińską (odpowiedzialną w Muzeum POLIN za programy skierowane do nauczycieli)  warsztaty „Poza schematem- uczenie postaw poprzez edukację multimedialną i projekty edukacyjne”. Opowiedziała o udziale Tyszan w MoL,spotkaniu rabina Yochanna Frieda, jednego z inicjatorów MoL z młodzieżą tyską oraz wystawach organizowanych przez Stowarzyszenie na rzecz tyskich szkół wspólnie z Muzeum Galicja w Krakowie.

WYNIKI MIEJSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO
W dniu 30 października w Zespole Szkół nr 5  w Tychach ogłoszono wyniki Miejskiego Konkursu Historycznego: „Sto lat dla Polski” – na kartkę jubileuszową z okazji 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
Komisja konkursową tworzyli: przewodniczący – Pan Dyrektor M. Wac, nauczyciele historii ZS nr 5: Pani mgr E. Kozik i Pan mgr D. Hojka.
Konkurs został objęty patronatem przez katowicki oddział IPN, który ufundował część nagród. Do nagród dołożyło się również nasze stowarzyszenie „Pro Europa”. Obu instytucją dziękujemy za wsparcie w organizacji tego konkursu.
Nagrodzeni w konkursie:
I miejsce: Roksana Lysko – Zespół Szkół nr 5
II miejsce ex aequo: Katarzyna Kozik – I LO
                                 Aleksandra Bulanda – Zespół Szkół nr 5
Wyróżnienie: Klaudia Antolak – Zespół Szkół nr 5
Wszystkim nagrodzonym gratulujemy sukcesu.