-

-
Darmowe rozliczanie PIT możliwe dzięki firmie PITax.pl Łatwe podatki.

niedziela, 25 marca 2018

Zebranie członków Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Pro Europa”


21 marca odbyło się Walne Zebranie członków Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Pro Europa”. Przedstawione zostało sprawozdanie merytoryczne z działalności stowarzyszenia i sprawozdanie finansowe. Oba sprawozdania za rok 2017 zostały przyjęte jednogłośnie. Ustępujący zarząd otrzymał absolutorium. Również jednogłośnie przyjęto sprawozdanie komisji rewizyjnej.

Wybrano nowy zarząd i nową komisję rewizyjną

W skład nowego zarządu weszli: Gabriela Lukasek, Jolanta Rolnik,  Jolanta Krawiec, Magdalena Mostek, Dariusz Hojka.

 Członkowie nowowybranej komisji rewizyjnej: Halina Figura Krowiak, Mirosława Kwiatkowska, Anna Hycz Tkaczewska.

Po zakończeniu Walnego Zebrania członków odbyło się pierwsze posiedzenie zarządu i komisji rewizyjnej, na którym zdecydowano o podziale funkcji.

Członkowie zarządu to:

1. Gabriela Lukasek – prezes,
2. Jolanta Rolnik – wiceprezes
3. Jolanta Krawiec – wiceprezes
4. Magdalena Mostek- członek,
5. Dariusz Hojka – członek.

Skład komisji rewizyjnej:

1. Halina Figura Krowiak – przewodniczący
2. Mirosława Kwiatkowska- zastępca przewodniczącego
3. Anna Hycz Tkaczewska - sekretarz