-

-
Darmowe rozliczanie PIT możliwe dzięki firmie PITax.pl Łatwe podatki.

piątek, 23 lutego 2018

Zawiadomienie o zebraniu zarządu


Szanowni Państwo
Zarząd SPS „PRO- EUROPA”  zwołuje Walne Zgromadzenie Członków w dniu  21 marca 2018r  o godzinie 14 00 w Sali nr7 ZS nr 5
Proponowany porządek obrad:
1.      Przywitanie uczestników. Zatwierdzenie porządku obrad.
2.      Wybór przewodniczącego zebrania.
3.      Wybór komisji skrutacyjnej.
4.      Stwierdzenie prawomocności podejmowanych uchwał.
5.      Sprawozdanie z działalności zarządu.
6.      Sprawozdanie finansowe.
7.      Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
8.      Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.- podjęcie odpowiednich uchwał (przyjęcie sprawozdań, uchwała o przeniesieniu środków )
9.      Uchwała o udzieleniu absolutorium ustępującemu zarządowi.
10.   Wybór władz stowarzyszenia- podjęcie odpowiednich uchwał.
11.  Wolne głosy i wnioski.
12.  Zamknięcie obrad.

Prosimy o niezawodne przybycie . Sprawozdania są do wglądu na naszej stronie internetowej:
Halina Figura
Prezes SPS PRO-EUROPA