-

-
Darmowe rozliczanie PIT możliwe dzięki firmie PITax.pl Łatwe podatki.

poniedziałek, 2 lipca 2018

SZKOLNY KONKURS HISTORYCZNY „SYMBOLE NARODOWE”

W ramach projektu „Poznanie przez dzieci i młodzież historii, dziedzictwa narodowego, kultury i zastosowań zabytkowej wiedzy", w dniu 20 maja 2018 roku
w Zespole Szkół nr 5 w Tychach miał miejsce konkurs historyczny, którego tytuł brzmiał: „Symbole narodowe”. Został on zorganizowany przez Zarząd Stowarzyszenia przy współpracy z nauczycielami historii tyskiej budowlanki. Konkurs był  przeznaczony dla uczniów klas pierwszych technikum i zasadniczej szkoły zawodowej, którzy w ten sposób mogli sprawdzić się z patriotyzmu. 

Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbyło się w dniu zakończenia roku szkolnego w auli, a nagrody najlepszym wręczył dyrektor szkoły, Pan Marek Wac.


Komisja historyczna składa serdeczne podziękowania Stowarzyszeniu za ufundowanie nagród dla najlepszych uczniów. Tymi najlepszymi byli:

- I miejsce: PAWEŁ BIELAS – klasa 1B

- II miejsce: ALEKSANDRA BULANDA – klasa 1AM

- III miejsce: MARCIN NORAS – klasa 1B

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

niedziela, 17 czerwca 2018

Wycieczka do Ustronia


Uczniowie klasy I AM dziękują za dofinansowanie dwudniowego wyjazdu programowego do  Ustronia w dniach 7-8 czerwca 2018r. W ramach wycieczki odbyły się zajęcia edukacyjne w Centrum Edukacji Młodzieżowej „Leśnik”. Warsztaty dotyczyły rozpoznawania gatunków roślin i prawidłowego przygotowania zielnika oraz określania i rozpoznawania typu gleb. Zaplanowane zostały również zajęcia przybliżające zagadnienia związane z rozwojem przemysłu – szlak zabytków techniki, lekcja muzealna. W ramach aktywnego wypoczynku uczestnicy zdobyli Równicę i Czantorię, zorganizowano także ognisko i zajęcia integracyjne.wtorek, 12 czerwca 2018

Konkurs fryzjerski


23 kwietnia 2018 w Zespole Szkół nr 5 w Tychach odbył się VII Międzyszkolny Konkurs  Fryzjerski Wiośnie – tak, w którym wzięło udział 18 uczniów szkół z naszego województwa. Głównym zmaganiom konkursowym towarzyszyły zawody dla publiczności, zatytułowane Biało-czerwona fryzura. Ta towarzysząca impreza miała na celu uczczenie stulecia odzyskania niepodległości.
 W konkursie wzięły udział dwuosobowe drużyny z Bielska – Białej, Pszczyny, Żor i Pszowa. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły ufundowało nagrody dla zwycięzców.Wycieczka do Krakowa


18 kwietnia 2018, uczniowie Zespołu Szkół nr 5 w Tychach obejrzeli w   Teatrze Ludowym w Krakowie przedstawienie zatytułowane SąsiedziTo, jak czytamy w zapowiedziach, komediowy thriller rozgrywający się w realiach polskiej prowincji. Młode małżeństwo porzuca miasto i wyprowadza się na wieś. Jednak już od pierwszego dnia, rzeczywistość zaczyna dyktować własne warunki. Pojawia się ich najbliższy sąsiad, który sprawia, że życie zbacza z utartego szlaku… Pomimo ciążącego nad bohaterami fatum sporo jest w tej sztuce komicznych akcentów i absurdalnego humoru, a całość uatrakcyjniają piosenki komentujące akcję w sposób groteskowy i nieco ironiczny.
Wyjazd odbył się w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie Pro Europa projektu własnego: Poznawanie przez dzieci i młodzież historii, dziedzictwa narodowego, kultury i zastosowań  zdobytej wiedzy. Środki finansowe ( zakup 20 biletów   ) pochodziły z 1% podatku dochodowego i składek członkowskich.   Stowarzyszeniu dziękujemy za dofinansowanie wyjazdu.

piątek, 6 kwietnia 2018

Cykl konkursów "Moje miasto"


14 marca 2018 roku w 106. rocznicę urodzin patrona Technikum nr 4 w ZS nr 5 w Tychach Kazimierza Wejcherta, podsumowano 3 edycję konkursów „Moje Miasto”. W konkursach uczestniczyli uczniowie tyskich szkół średnich i podstawowych. Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród odbyło się na auli szkolnej. Fundatorami nagród byli Stowarzyszenie Przyjaciół szkoły PRO-EUROPA i Muzeum Miejskie w Tychach. Konkursy zorganizowały  nauczycielki biblioteki w ZS nr 5 w Tychach panie Maria Jonak, Jolanta Rolnik (członkinie Stowarzyszenia) i Renata Saks.

niedziela, 25 marca 2018

Zebranie członków Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Pro Europa”


21 marca odbyło się Walne Zebranie członków Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Pro Europa”. Przedstawione zostało sprawozdanie merytoryczne z działalności stowarzyszenia i sprawozdanie finansowe. Oba sprawozdania za rok 2017 zostały przyjęte jednogłośnie. Ustępujący zarząd otrzymał absolutorium. Również jednogłośnie przyjęto sprawozdanie komisji rewizyjnej.

Wybrano nowy zarząd i nową komisję rewizyjną

W skład nowego zarządu weszli: Gabriela Lukasek, Jolanta Rolnik,  Jolanta Krawiec, Magdalena Mostek, Dariusz Hojka.

 Członkowie nowowybranej komisji rewizyjnej: Halina Figura Krowiak, Mirosława Kwiatkowska, Anna Hycz Tkaczewska.

Po zakończeniu Walnego Zebrania członków odbyło się pierwsze posiedzenie zarządu i komisji rewizyjnej, na którym zdecydowano o podziale funkcji.

Członkowie zarządu to:

1. Gabriela Lukasek – prezes,
2. Jolanta Rolnik – wiceprezes
3. Jolanta Krawiec – wiceprezes
4. Magdalena Mostek- członek,
5. Dariusz Hojka – członek.

Skład komisji rewizyjnej:

1. Halina Figura Krowiak – przewodniczący
2. Mirosława Kwiatkowska- zastępca przewodniczącego
3. Anna Hycz Tkaczewska - sekretarz

piątek, 23 lutego 2018

Zawiadomienie o zebraniu zarządu


Szanowni Państwo
Zarząd SPS „PRO- EUROPA”  zwołuje Walne Zgromadzenie Członków w dniu  21 marca 2018r  o godzinie 14 00 w Sali nr7 ZS nr 5
Proponowany porządek obrad:
1.      Przywitanie uczestników. Zatwierdzenie porządku obrad.
2.      Wybór przewodniczącego zebrania.
3.      Wybór komisji skrutacyjnej.
4.      Stwierdzenie prawomocności podejmowanych uchwał.
5.      Sprawozdanie z działalności zarządu.
6.      Sprawozdanie finansowe.
7.      Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
8.      Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.- podjęcie odpowiednich uchwał (przyjęcie sprawozdań, uchwała o przeniesieniu środków )
9.      Uchwała o udzieleniu absolutorium ustępującemu zarządowi.
10.   Wybór władz stowarzyszenia- podjęcie odpowiednich uchwał.
11.  Wolne głosy i wnioski.
12.  Zamknięcie obrad.

Prosimy o niezawodne przybycie . Sprawozdania są do wglądu na naszej stronie internetowej:
Halina Figura
Prezes SPS PRO-EUROPA


środa, 24 stycznia 2018

TY TEŻ MOŻESZ PRZEKAZAĆ 1% NA STOWARZYSZENIE „PRO-EUROPA” z siedzibą w Tychach.Czy wiesz, że możesz 1 % Twojego podatku dochodowego zadeklarować na cel społeczny lub kulturalny dla Organizacji Pożytku Publicznego? Na deklaracji podatkowej podatku dochodowego od osób fizycznych wystarczy, na ostatniej stronie formularza podać numer Krajowego Rejestru Stowarzyszeń (KRS).
Jeżeli już wiesz, to prawdopodobnie zastanawiasz się, komu ten 1 % zapisać. Proponujemy, abyś to zrobił dla naszego Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły „PRO-EUROPA” z siedzibą w Tychach. Na naszej stronie internetowej możesz sprawdzić, co i dla kogo robimy. Nasz numer KRS to: 0000331449.

wtorek, 9 stycznia 2018

Informacja o projekcie

W ramach projektu „ Poznawanie przez dzieci i młodzież historii, dziedzictwa narodowego, kultury i zastosowań zdobytej wiedzy ” uczniowie klas II i III architektury krajobrazu wyjechali na trzydniową wycieczkę naukową do Poznania. Uczniowie brali udział w zajęciach terenowych w arboretum Instytutu Dendrologii w Kórniku. Mieli też okazję zapoznać się z roślinnością i sposobem jej ochrony w Wielkopolskim Parku Narodowym oraz podziwiać założenia pałacowo-ogrodowe w Rogalińskim Parku Krajobrazowym. Projekt sfinansowano z 1% podatku dochodowego.

Poznawanie przez dzieci i młodzież historii, dziedzictwa narodowego, kultury i zastosowań zdobytej wiedzy

Realizacja projektu własnego stowarzyszenia „Poznawanie przez dzieci i młodzież historii, dziedzictwa narodowego, kultury i zastosowań zdobytej wiedzy” objęła stałą współpracę z młodzieżą Liceum Orląt Lwowskich ZDZ Katowice. Koordynatorami  byli: Pan Sławomir Iracki i pan Ryszard Woda.
Zadaniem grup młodzieży było zabezpieczenie pod kątem wojskowym i czynny udział w następujących uroczystościach o charakterze patriotycznym między innymi:
- 77 rocznicy mordu oficerów polskich w Katyniu
- Rocznica uchwalenia  Konstytucji 3 Maja
-Święto Wojska Polskiego
- Rocznica napaści na Polskę
- Zapalenie zniczy na grobach Żołnierzy Września

- Święto Odrodzenia Polski