-

-
Darmowe rozliczanie PIT możliwe dzięki firmie PITax.pl Łatwe podatki.

poniedziałek, 31 lipca 2017

SPRAWOZDANIE Z KONKURSU ,,SAMOCHÓD MARZEN’’

Celem konkursu było zainteresowanie uczniów gimnazjów techniką motoryzacyjna, rozwijanie ich zdolności plastyczno-technicznych. Konkurs w sposób pośredni przyczynił się także do promocji szkoły i kierunków samochodowych.
Promocja konkursu odbywała się poprzez osobiste dostarczenie materiałów konkursowych (plakaty, ulotki informacyjne). Stosowne informacje umieszczono także na podstronie internetowej ZS nr 6 w Tychach.  Informacja o konkursie była dostępna dla ponad tys. uczniów ze szkół gimnazjalnych w Tychach.
Prace w większości zostały dostarczone osobiście przez nauczycieli opiekunów konkursu, którzy pełnili pieczę nad swoimi uczniami biorącymi udział w konkursie. Komisja konkursowa zakończyła przyjmowanie prac 22 maja 2017r.

W dniu 31 maja komisja konkursowa z nadesłanych prac wyłoniła 3 pierwsze miejsca. Zwycięzcy konkursu zostaną uhonorowani pamiątkowymi dyplomami oraz nagrodami ufundowanymi przez stowarzyszenie PRO EUROPA.