-

-
Darmowe rozliczanie PIT możliwe dzięki firmie PITax.pl Łatwe podatki.

piątek, 10 marca 2017

Walne Zgromadzenie Członków w dniu 5 kwietnia2017r o godzinie 13.00 w sali nr 7 ZS nr5Szanowni Państwo
Zarząd SPS „PRO- EUROPA”  zwołuje Walne Zgromadzenie Członków
 w dniu 5 kwietnia2017r o godzinie 13.00 w sali nr 7  ZS nr5.
Proponowany porządek obrad
1.  Wybór przewodniczącego zebrania,  protokolanta i komisji skrutacyjnej.
2.
Zatwierdzenie porządku obrad.
3.
Sprawozdanie Zarządu z działalności stowarzyszenia w roku 2016.
4.
Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2016.
5.
Dyskusja nad sprawozdaniami i podjęcie odpowiednich uchwał(przyjęcie sprawozdań, przeniesienie środków).
6.
Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
7.
Udzielenie absolutorium Zarządowi i podjęcie odpowiedniej uchwały.
8
. Wolne głosy i wnioski oraz zamknięcie obrad.

Prosimy o niezawodne przybycie . 
Sprawozdania są do wglądu na naszej stronie internetowej:www.pro-europa.edu.pl 

  
Halina Figura
Prezes SPS PRO-EUROPA