-

-
Darmowe rozliczanie PIT możliwe dzięki firmie PITax.pl Łatwe podatki.

środa, 1 marca 2017

Projekty własne SPS PRO-EUROPA w 2017 rokuProjekty własne SPS PRO-EUROPA w 2017 roku
Środki finansowe z 1% podatku dochodowego i składek członkowskich.

W grudniu 2016 rozpoczęliśmy realizację własnego projektu  stowarzyszenia: „Wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów ZS nr5 poprzez wzbogacanie bazy dydaktycznej”. Zadanie skierowane jest do młodzieży- uczniów naszej szkoły(około 300 osób),  a prowadzą je członkowie stowarzyszenia- nauczyciele.
W ramach zadania uczestniczymy merytorycznie i finansowo w przedsięwzięciach zgłaszanych do nas przez pracowników szkoły. Nadzór nad projektem objęli członkowie zarządu stowarzyszenia.
W styczniu 2017 rozpoczęliśmy realizację  własnego projektu stowarzyszenia: „ Poznawanie przez dzieci i młodzież historii, dziedzictwa narodowego,  kultury i zastosowań zdobytej wiedzy”. Zadanie skierowane jest do dzieci i młodzieży –mieszkańców Tychów ,  a prowadzą je członkowie stowarzyszenia- nauczyciele.
Nadzór nad projektem objęli członkowie zarządu.


W imieniu Zarządu
Halina Figura