-

-
Darmowe rozliczanie PIT możliwe dzięki firmie PITax.pl Łatwe podatki.

poniedziałek, 27 marca 2017

Wyjazd do Krakowa na spektakl

24 marca 2017, w piątek -  25.  uczniów i  5. nauczycieli,  obejrzało w Teatrze Starym w Krakowie spektakl autorstwa Pawła Demirskiego, w reżyserii Moniki Strzępki pod tytułem Triumf woli. Przedstawienie  wszystkim się podobało, zgadzamy się ze słowami recenzenta: Triumf woli to spektakl z pozytywnym przesłaniem, emanujący dobrą energią i wiarą w człowieka, który może być- i  wspaniały. Z tym przekonaniem wróciliśmy z wiosennego Krakowa.      
  Wyjazd odbył się w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie Pro Europa projektu własnego: Poznawanie przez dzieci i młodzież historii, dziedzictwa narodowego, kultury i zastosowań  zdobytej wiedzy. Środki finansowe ( zakup  biletów  ) pochodziły z 1% podatku dochodowego i składek członkowskich.                                                                   
Na zdjęciach uczestnicy wyjazdu  w foyer  Teatru Starego.

G. Lukasek, M. Orzeł - ZachłódWizyta Ireneusza Krosny

22 marca gościem naszym i uczniów ZS nr 5 był pan Ireneusz Krosny – Mim o międzynarodowej sławie.
                                                                                                        
Tematem spotkania była „mowa ciała”. Tym razem pan Ireneusz posługiwał w równej mierze słowami i gestami. Nie zabrakło również elementów prezentacji mimicznej.

Dla młodzieży była to pouczająca i przydatna w dalszym życiu lekcja –jak za pomocą odpowiedniej postawy i wyrazu twarzy wywierać pozytywne wrażenie.

W wykład i pokaz bardzo umiejętnie zostały wplecione wątki patriotyczne.        

Spotkanie, w którym uczestniczyło około 150 uczniów zakończyło się wspólnymi zdjęciami
z panem Krosnym i dawaniem przez niego autografów.sobota, 18 marca 2017

Zakup specjalistycznych płetw dla Zespołu Szkół nr 5

W miesiącu lutym 2017 roku  Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły PRO EUROPA zakupiło uczniom Zespołu Szkół Nr 5 w Tychach specjalistyczny sprzęt pływacki do zajęć na basenie.


Płetwy umożliwią doskonalenie techniki pływania na zajęciach wychowania fizycznego prowadzonego na basenie szkolnym. Tym samym basen Zespołu Szkół nr 5 wzbogacił swoją bazę dydaktyczną a przede wszystkim ją unowocześnił.

W przekazaniu sprzętu sportowego wziął udział członek Stowarzyszenia PRO EUROPA pan Dariusz Hojka.  

piątek, 10 marca 2017

Walne Zgromadzenie Członków w dniu 5 kwietnia2017r o godzinie 13.00 w sali nr 7 ZS nr5Szanowni Państwo
Zarząd SPS „PRO- EUROPA”  zwołuje Walne Zgromadzenie Członków
 w dniu 5 kwietnia2017r o godzinie 13.00 w sali nr 7  ZS nr5.
Proponowany porządek obrad
1.  Wybór przewodniczącego zebrania,  protokolanta i komisji skrutacyjnej.
2.
Zatwierdzenie porządku obrad.
3.
Sprawozdanie Zarządu z działalności stowarzyszenia w roku 2016.
4.
Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2016.
5.
Dyskusja nad sprawozdaniami i podjęcie odpowiednich uchwał(przyjęcie sprawozdań, przeniesienie środków).
6.
Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
7.
Udzielenie absolutorium Zarządowi i podjęcie odpowiedniej uchwały.
8
. Wolne głosy i wnioski oraz zamknięcie obrad.

Prosimy o niezawodne przybycie . 
Sprawozdania są do wglądu na naszej stronie internetowej:www.pro-europa.edu.pl 

  
Halina Figura
Prezes SPS PRO-EUROPA

środa, 1 marca 2017

Projekty własne SPS PRO-EUROPA w 2017 rokuProjekty własne SPS PRO-EUROPA w 2017 roku
Środki finansowe z 1% podatku dochodowego i składek członkowskich.

W grudniu 2016 rozpoczęliśmy realizację własnego projektu  stowarzyszenia: „Wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów ZS nr5 poprzez wzbogacanie bazy dydaktycznej”. Zadanie skierowane jest do młodzieży- uczniów naszej szkoły(około 300 osób),  a prowadzą je członkowie stowarzyszenia- nauczyciele.
W ramach zadania uczestniczymy merytorycznie i finansowo w przedsięwzięciach zgłaszanych do nas przez pracowników szkoły. Nadzór nad projektem objęli członkowie zarządu stowarzyszenia.
W styczniu 2017 rozpoczęliśmy realizację  własnego projektu stowarzyszenia: „ Poznawanie przez dzieci i młodzież historii, dziedzictwa narodowego,  kultury i zastosowań zdobytej wiedzy”. Zadanie skierowane jest do dzieci i młodzieży –mieszkańców Tychów ,  a prowadzą je członkowie stowarzyszenia- nauczyciele.
Nadzór nad projektem objęli członkowie zarządu.


W imieniu Zarządu
Halina Figura