-

-
Darmowe rozliczanie PIT możliwe dzięki firmie PITax.pl Łatwe podatki.

piątek, 15 grudnia 2017

Wyjazd do Krakowa

29 listopada 2017, 31. uczniów i  3. nauczycieli,  obejrzało w Teatrze Starym w Krakowie inscenizację Wesela Stanisława Wyspiańskiego  w reżyserii Jana Klaty . Maturzyści, którzy oglądali spektakl, mieli okazję do skonfrontowania wiedzy o dramacie z wizją reżysera, młodsi uczniowie próbowali zrozumieć przesłanie dramatu. Wszystkim podobała się oprawa muzyczna przedstawienia w wykonaniu śląskiej  grupy black  metalowej  -  Furia.
Wyjazd odbył się w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie Pro Europa projektu własnego: Poznawanie przez dzieci i młodzież historii, dziedzictwa narodowego, kultury i zastosowań  zdobytej wiedzy. Środki finansowe ( zakup 20 biletów   ) pochodziły z 1% podatku dochodowego i składek członkowskich.                                                                   
Stowarzyszeniu dziękujemy za dofinansowanie wyjazdu. G. Lukasek, M. Orzeł – Zachłód

Na zdjęciach uczestnicy wyjazdu przed  Teatrem Starym i w foyer. 

piątek, 17 listopada 2017

Konkurs "Piszę list do Ciebie"

Konkurs „Piszę list do Ciebie” i … spotkanie z piszącą absolwentką

Jak ciągle żywa jest sztuka tradycyjnego pisania listów udowodniła młodzież z Tychów i Mikołowa, biorąc udział  w 9. już edycji konkursu międzyszkolnego „Piszę list do Ciebie”, organizowanego przez nauczycieli bibliotekarzy Zespołu Szkół nr 5 w Tychach. Finał konkursu odbył się 15 listopada w pięknej bibliotece Zespołu Szkół nr 5 w Tychach. Ogłoszenie nazwisk laureatów i wręczenie nagród nastąpiło po krótkim recitalu śpiewającej uczennicy ZS 5Darii Landrowskiej i akompaniującej jej na gitarze Sylwii Długajczyk.


Targi książki

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "PRO EUROPA" ufundowało wyjazd dla 10 uczniów na
21 Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie. Dzięki wsparciu finansowemu Stowarzyszenia nasi uczniowie mieli okazję uczestniczyć w wielkim wydarzeniu księgarskim. Mogliśmy bezpośrednio spotkać pisarzy, ilustratorów i wydawców. Miało to ogromne znaczenie edukacyjne i kulturalne. 

Projekt „Zawsze trzeźwy i czysty za kierownicą”

Zakończyliśmy realizację projektu współfinansowanego przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Tychach „Zawsze trzeźwy i czysty za kierownicą”. Odbiorcami zadania było 415 uczniów pięciu szkół ponadgimnazjalnych w wieku około osiemnastu lat. Zajęcia prowadzili trenerzy: Zygmunt Zorgiel i Robert Soboń

niedziela, 24 września 2017

Zawsze trzeźwy i "czysty" za kierownicą

Stowarzyszenie rozpoczyna realizację działań w ramach zadania „Zawsze trzeźwy i „czysty” za kierownicą”, które uzyskało wsparcie Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy.
             Zadanie „ Zawsze trzeźwy i „czysty” za kierownicą” polega na przeprowadzeniu zajęć przestrzegających przed skutkami prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu lub środków psychoaktywnych.  Skierowane jest do młodych ludzi, którzy są lub wkrótce będą w trakcie kursu na prawo jazdy. W zadaniu bierze udział pięć szkół ponadgimnazjalnych (2 licea, 3 zespoły szkół). Przewidywana liczba uczestników to 400 uczniów.
Zajęcia składają się z dwóch części:
1.      Szkolenie (w formie prezentacji) połączone z dyskusją prowadzone przez  trenera profilaktyki antyalkoholowej,.
2.      Warsztaty z użyciem alkogogli realizowane przez pedagoga pracującego w charakterze profilaktyka i trenera.

Zajęcia są realizowane  w miesiącu wrześniu i październiku 2017 roku. Trwają dwie godziny lekcyjne i przeznaczone są dla grup około 20 osobowych.

poniedziałek, 31 lipca 2017

SPRAWOZDANIE Z KONKURSU ,,SAMOCHÓD MARZEN’’

Celem konkursu było zainteresowanie uczniów gimnazjów techniką motoryzacyjna, rozwijanie ich zdolności plastyczno-technicznych. Konkurs w sposób pośredni przyczynił się także do promocji szkoły i kierunków samochodowych.
Promocja konkursu odbywała się poprzez osobiste dostarczenie materiałów konkursowych (plakaty, ulotki informacyjne). Stosowne informacje umieszczono także na podstronie internetowej ZS nr 6 w Tychach.  Informacja o konkursie była dostępna dla ponad tys. uczniów ze szkół gimnazjalnych w Tychach.
Prace w większości zostały dostarczone osobiście przez nauczycieli opiekunów konkursu, którzy pełnili pieczę nad swoimi uczniami biorącymi udział w konkursie. Komisja konkursowa zakończyła przyjmowanie prac 22 maja 2017r.

W dniu 31 maja komisja konkursowa z nadesłanych prac wyłoniła 3 pierwsze miejsca. Zwycięzcy konkursu zostaną uhonorowani pamiątkowymi dyplomami oraz nagrodami ufundowanymi przez stowarzyszenie PRO EUROPA.

środa, 5 lipca 2017

SZKOLNY KONKURS HISTORYCZNY „SYMBOLE NARODOWE”

W ramach projektu „Poznanie przez dzieci i młodzież historii, dziedzictwa narodowego, kultury i zastosowań zabytkowej wiedzy", w dniu 23 maja 2017 roku w Zespole Szkół nr 5 w Tychach miał miejsce konkurs historyczny, którego tytuł brzmiał: „Symbole narodowe”. Został on zorganizowany przez Zarząd Stowarzyszenia przy współpracy z nauczycielami historii tyskiej budowlanki. Konkurs był  przeznaczony dla uczniów klas pierwszych technikum i zasadniczej szkoły zawodowej, którzy w ten sposób mogli sprawdzić się z patriotyzmu. 

Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbyło się w dniu zakończenia roku szkolnego w auli, a nagrody najlepszym wręczył dyrektor szkoły, Pan Marek Wac.

wtorek, 2 maja 2017

Konkurs "Zaprojektuj samochód marzeń"

Trwa konkurs skierowany do uczniów gimnazjów w Tychach "Zaprojektuj  samochód marzeń".
Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół nr 6 i nasze stowarzyszenie
Koordynatorem projektu jest członek stowarzyszenia nauczyciel ZS nr6

sobota, 15 kwietnia 2017

Realizacja projektu

Poznanie przez dzieci i młodzież historii, dziedzictwa narodowego, kultury i zastosowań zabytkowej wiedzy".
9.04.2017 grupa młodzieży z Liceum Mundurowego w Tychach zabezpieczała od strony wojskowej miejskie uroczystości rocznicowe zbrodni katyńskiej. Koordynatorem działań był Ryszard Woda (SPS PRO-EUROPA)


poniedziałek, 27 marca 2017

Wyjazd do Krakowa na spektakl

24 marca 2017, w piątek -  25.  uczniów i  5. nauczycieli,  obejrzało w Teatrze Starym w Krakowie spektakl autorstwa Pawła Demirskiego, w reżyserii Moniki Strzępki pod tytułem Triumf woli. Przedstawienie  wszystkim się podobało, zgadzamy się ze słowami recenzenta: Triumf woli to spektakl z pozytywnym przesłaniem, emanujący dobrą energią i wiarą w człowieka, który może być- i  wspaniały. Z tym przekonaniem wróciliśmy z wiosennego Krakowa.      
  Wyjazd odbył się w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie Pro Europa projektu własnego: Poznawanie przez dzieci i młodzież historii, dziedzictwa narodowego, kultury i zastosowań  zdobytej wiedzy. Środki finansowe ( zakup  biletów  ) pochodziły z 1% podatku dochodowego i składek członkowskich.                                                                   
Na zdjęciach uczestnicy wyjazdu  w foyer  Teatru Starego.

G. Lukasek, M. Orzeł - ZachłódWizyta Ireneusza Krosny

22 marca gościem naszym i uczniów ZS nr 5 był pan Ireneusz Krosny – Mim o międzynarodowej sławie.
                                                                                                        
Tematem spotkania była „mowa ciała”. Tym razem pan Ireneusz posługiwał w równej mierze słowami i gestami. Nie zabrakło również elementów prezentacji mimicznej.

Dla młodzieży była to pouczająca i przydatna w dalszym życiu lekcja –jak za pomocą odpowiedniej postawy i wyrazu twarzy wywierać pozytywne wrażenie.

W wykład i pokaz bardzo umiejętnie zostały wplecione wątki patriotyczne.        

Spotkanie, w którym uczestniczyło około 150 uczniów zakończyło się wspólnymi zdjęciami
z panem Krosnym i dawaniem przez niego autografów.sobota, 18 marca 2017

Zakup specjalistycznych płetw dla Zespołu Szkół nr 5

W miesiącu lutym 2017 roku  Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły PRO EUROPA zakupiło uczniom Zespołu Szkół Nr 5 w Tychach specjalistyczny sprzęt pływacki do zajęć na basenie.


Płetwy umożliwią doskonalenie techniki pływania na zajęciach wychowania fizycznego prowadzonego na basenie szkolnym. Tym samym basen Zespołu Szkół nr 5 wzbogacił swoją bazę dydaktyczną a przede wszystkim ją unowocześnił.

W przekazaniu sprzętu sportowego wziął udział członek Stowarzyszenia PRO EUROPA pan Dariusz Hojka.  

piątek, 10 marca 2017

Walne Zgromadzenie Członków w dniu 5 kwietnia2017r o godzinie 13.00 w sali nr 7 ZS nr5Szanowni Państwo
Zarząd SPS „PRO- EUROPA”  zwołuje Walne Zgromadzenie Członków
 w dniu 5 kwietnia2017r o godzinie 13.00 w sali nr 7  ZS nr5.
Proponowany porządek obrad
1.  Wybór przewodniczącego zebrania,  protokolanta i komisji skrutacyjnej.
2.
Zatwierdzenie porządku obrad.
3.
Sprawozdanie Zarządu z działalności stowarzyszenia w roku 2016.
4.
Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2016.
5.
Dyskusja nad sprawozdaniami i podjęcie odpowiednich uchwał(przyjęcie sprawozdań, przeniesienie środków).
6.
Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
7.
Udzielenie absolutorium Zarządowi i podjęcie odpowiedniej uchwały.
8
. Wolne głosy i wnioski oraz zamknięcie obrad.

Prosimy o niezawodne przybycie . 
Sprawozdania są do wglądu na naszej stronie internetowej:www.pro-europa.edu.pl 

  
Halina Figura
Prezes SPS PRO-EUROPA

środa, 1 marca 2017

Projekty własne SPS PRO-EUROPA w 2017 rokuProjekty własne SPS PRO-EUROPA w 2017 roku
Środki finansowe z 1% podatku dochodowego i składek członkowskich.

W grudniu 2016 rozpoczęliśmy realizację własnego projektu  stowarzyszenia: „Wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów ZS nr5 poprzez wzbogacanie bazy dydaktycznej”. Zadanie skierowane jest do młodzieży- uczniów naszej szkoły(około 300 osób),  a prowadzą je członkowie stowarzyszenia- nauczyciele.
W ramach zadania uczestniczymy merytorycznie i finansowo w przedsięwzięciach zgłaszanych do nas przez pracowników szkoły. Nadzór nad projektem objęli członkowie zarządu stowarzyszenia.
W styczniu 2017 rozpoczęliśmy realizację  własnego projektu stowarzyszenia: „ Poznawanie przez dzieci i młodzież historii, dziedzictwa narodowego,  kultury i zastosowań zdobytej wiedzy”. Zadanie skierowane jest do dzieci i młodzieży –mieszkańców Tychów ,  a prowadzą je członkowie stowarzyszenia- nauczyciele.
Nadzór nad projektem objęli członkowie zarządu.


W imieniu Zarządu
Halina Figura

środa, 4 stycznia 2017

TY TEŻ MOŻESZ PRZEKAZAĆ 1% NA STOWARZYSZENIE „PRO-EUROPA” z siedzibą w Tychach.
Czy wiesz, że możesz 1 % Twojego podatku dochodowego zadeklarować na cel społeczny lub kulturalny dla Organizacji Pożytku Publicznego? Na deklaracji podatkowej podatku dochodowego od osób fizycznych wystarczy, na ostatniej stronie formularza podać numer Krajowego Rejestru Stowarzyszeń (KRS).
Jeżeli już wiesz, to prawdopodobnie zastanawiasz się, komu ten 1 % zapisać. Proponujemy, abyś to zrobił dla naszego Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły „PRO-EUROPA” z siedzibą w Tychach. Na naszej stronie internetowej możesz sprawdzić, co i dla kogo robimy. Nasz numer KRS to: 0000331449.