-

-
Darmowe rozliczanie PIT możliwe dzięki firmie PITax.pl Łatwe podatki.

poniedziałek, 15 lutego 2016

Walne Zgromadzenie Członków SPS „PRO EUROPA"Zawiadomienie

Zarząd SPS „PRO EUROPA „ zwołuje Walne Zgromadzenie Członków w dniu         16 marca 2016r o godzinie 12.15 w sali nr 7 ZS nr5.

Proponowany porządek obrad:

      1.      Wybór przewodniczącego zebrania,  protokolanta i komisji skrutacyjnej.
      2.      Zatwierdzenie porządku obrad.
      3.      Sprawozdanie   Zarządu z działalności stowarzyszenia w roku 2015.
      4.      Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2015.
      5.      Dyskusja nad sprawozdaniami i podjęcie odpowiednich uchwał (przyjęcie sprawozdań,
            przeniesienie środków).
      6.      Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
      7.      Udzielenie absolutorium Zarządowi i podjęcie odpowiedniej uchwały.
8.      Wolne głosy i wnioski oraz zamknięcie obrad.

Prosimy o niezawodne przybycie . Sprawozdania są do wglądu na naszej stronie internetowej: www.pro-europa.edu.pl/p/sprawozdania.html     

Halina Figura 
Prezes SPS PRO-EUROPA