-

-
Darmowe rozliczanie PIT możliwe dzięki firmie PITax.pl Łatwe podatki.

wtorek, 14 kwietnia 2015

13 kwietnia 2015 zostały przydzielone zadania poszczególnym członkom Zarządu

Na posiedzeniu Zarządu w dniu 13 kwietnia 2015 zostały przydzielone zadania poszczególnym członkom.


Przydział czynności dla członków Zarządu:
Halina Figura- reprezentowanie stowarzyszenia we wszystkich zewnętrznych działaniach, poszukiwanie sponsorów, kontakty z dyrektorami szkół i innymi podmiotami administracyjnymi, działalność promocyjna, organizowanie i prowadzenie zebrań zarządu, przygotowywanie sprawozdań i kontakty z UM, sprawdzanie poprawności dokumentacji i pełnienie roli kasjera . 

Jolanta Krawiec- reprezentowanie stowarzyszenia w wybranych działaniach zewnętrznych i wszystkich kontaktach zagranicznych, promowanie działalności stowarzyszenia podczas szkoleń i konferencji, utrzymywanie stałych kontaktów  z konsulatem USA w Krakowie, poszukiwanie ofert i opracowywanie materiałów oraz pisanie projektów na konkursy FIO, ASOS, UM, MON.

Danuta Krawczyk- prowadzenie i kontrola rachunkowości stowarzyszenia, kontakty z bankiem, Urzędem Skarbowym, ZUS-em,  stała współpraca z biegłym księgowym.

Magdalena Mostek - zbieranie informacji o imprezach szkolnych,     pełnienie roli skarbnika dla grupy członków(lista wpłat), zbieranie materiałów, pomoc w prowadzeniu i aktualizacji strony internetowej, pomoc w realizacji wybranych projektów.

Dariusz Hojka- prowadzenie protokołów zebrań, opracowywanie i tworzenie bazy danych absolwentów, zbieranie informacji o imprezach w szkole, organizowanie wybranych działań edukacyjnych, pomoc w opracowaniu materiałów informacyjnych pełnienie roli skarbnika dla grupy członków(lista wpłat)

Grażyna Cugowska- Konsultant i członek wspierający Zarząd: prowadzenie i aktualizacja strony internetowej,  pomoc w realizacji wybranych projektów.