-

-
Darmowe rozliczanie PIT możliwe dzięki firmie PITax.pl Łatwe podatki.

niedziela, 22 marca 2015

Członek naszego Stowarzyszenia członkiem Komisji Miejskiej ds. opiniowania ofert w otwartych konkursach.Członek naszego Stowarzyszenia, zgłoszony przez Zarząd Pan Andrzej Krowiak  został członkiem Komisji Miejskiej ds. opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert. Komisja taka została formalnie umocowana w strukturach decyzyjnych samorządu miejskiego Zarządzeniem nr 0050/378/14  Prezydenta Miasta z dnia 14 listopada 2014 r.
W ramach tej komisji uczestniczył już w jednym posiedzeniu w marcu b.r. rozpatrującym wnioski organizacji pozarządowych dotyczących programu działań na rzecz osób zaawansowanych wiekiem i dzieci z rodzin patologicznych.

Pan Andrzej Krowiak w roku 2014czynnie uczestniczył w  tworzeniu  regulaminu  partycypacyjnego podziału budżetu miasta Tychy.  Uczestniczy w konsultacjach społecznych organizowanych przez Urząd Miasta Tychy wraz z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w ramach projektu „Konsultacje z zasadami”. Do tej pory odbyły się, w miesiącu marcu 2015 roku, trzy takie spotkania. Ich celem  jest wypracowanie trybu, zasad i organizacji konsultacji społecznych ze społecznością miasta.