-

-
Darmowe rozliczanie PIT możliwe dzięki firmie PITax.pl Łatwe podatki.

poniedziałek, 9 czerwca 2014

„Pokażę ci piękne miejsca"5 czerwca 2014 stowarzyszenie rozpoczęło realizację zadania „Pokażę ci piękne miejsca".  Stało się to możliwe dzięki  akceptacji naszego projektu i udzieleniu wsparcia finansowego przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy.
       Zadanie „Pokażę Ci piękne miejsca” skierowane jest do młodzieży kształcącej się w Gimnazjum dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 5 w Tychach i obejmuje następujące rodzaje zajęć:
  1. plastyczne,
  2. fotograficzne,
  3. krajoznawczo-edukacyjne połączone z poszerzeniem wiedzy o Unii Europejskiej,
  4. profilaktyczne.
Wszystkie zajęcia odbywają się w grupach 20 osobowych.
Realizujemy go we współpracy z Ochotniczym Hufcem Pracy.