-

-
Darmowe rozliczanie PIT możliwe dzięki firmie PITax.pl Łatwe podatki.

poniedziałek, 27 marca 2017

Wyjazd do Krakowa na spektakl

24 marca 2017, w piątek -  25.  uczniów i  5. nauczycieli,  obejrzało w Teatrze Starym w Krakowie spektakl autorstwa Pawła Demirskiego, w reżyserii Moniki Strzępki pod tytułem Triumf woli. Przedstawienie  wszystkim się podobało, zgadzamy się ze słowami recenzenta: Triumf woli to spektakl z pozytywnym przesłaniem, emanujący dobrą energią i wiarą w człowieka, który może być- i bywa wspaniały. Z tym przekonaniem wróciliśmy z wiosennego Krakowa.                                  

Dziękujemy Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkoły za dofinansowanie wyjazdu.                                             
Na zdjęciach uczestnicy wyjazdu  w foyer  Teatru Starego.

G. Lukasek

Wizyta Ireneusza Krosny

22 marca gościem naszym i uczniów ZS nr 5 był pan Ireneusz Krosny – Mim o międzynarodowej sławie.
                                                                                                        
Tematem spotkania była „mowa ciała”. Tym razem pan Ireneusz posługiwał w równej mierze słowami i gestami. Nie zabrakło również elementów prezentacji mimicznej.

Dla młodzieży była to pouczająca i przydatna w dalszym życiu lekcja –jak za pomocą odpowiedniej postawy i wyrazu twarzy wywierać pozytywne wrażenie.

W wykład i pokaz bardzo umiejętnie zostały wplecione wątki patriotyczne.        

Spotkanie, w którym uczestniczyło około 150 uczniów zakończyło się wspólnymi zdjęciami
z panem Krosnym i dawaniem przez niego autografów.sobota, 18 marca 2017

Zakup specjalistycznych płetw dla Zespołu Szkół nr 5

W miesiącu lutym 2017 roku  Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły PRO EUROPA zakupiło uczniom Zespołu Szkół Nr 5 w Tychach specjalistyczny sprzęt pływacki do zajęć na basenie.


Płetwy umożliwią doskonalenie techniki pływania na zajęciach wychowania fizycznego prowadzonego na basenie szkolnym. Tym samym basen Zespołu Szkół nr 5 wzbogacił swoją bazę dydaktyczną a przede wszystkim ją unowocześnił.

W przekazaniu sprzętu sportowego wziął udział członek Stowarzyszenia PRO EUROPA pan Dariusz Hojka.  

piątek, 10 marca 2017

Walne Zgromadzenie Członków w dniu 5 kwietnia2017r o godzinie 13.00 w sali nr 7 ZS nr5Szanowni Państwo
Zarząd SPS „PRO- EUROPA”  zwołuje Walne Zgromadzenie Członków
 w dniu 5 kwietnia2017r o godzinie 13.00 w sali nr 7  ZS nr5.
Proponowany porządek obrad
1.  Wybór przewodniczącego zebrania,  protokolanta i komisji skrutacyjnej.
2.
Zatwierdzenie porządku obrad.
3.
Sprawozdanie Zarządu z działalności stowarzyszenia w roku 2016.
4.
Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2016.
5.
Dyskusja nad sprawozdaniami i podjęcie odpowiednich uchwał(przyjęcie sprawozdań, przeniesienie środków).
6.
Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
7.
Udzielenie absolutorium Zarządowi i podjęcie odpowiedniej uchwały.
8
. Wolne głosy i wnioski oraz zamknięcie obrad.

Prosimy o niezawodne przybycie . 
Sprawozdania są do wglądu na naszej stronie internetowej:www.pro-europa.edu.pl 

  
Halina Figura
Prezes SPS PRO-EUROPA

środa, 1 marca 2017

Projekty własne SPS PRO-EUROPA w 2017 rokuProjekty własne SPS PRO-EUROPA w 2017 roku
Środki finansowe z 1% podatku dochodowego i składek członkowskich.

W grudniu 2016 rozpoczęliśmy realizację własnego projektu  stowarzyszenia: „Wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów ZS nr5 poprzez wzbogacanie bazy dydaktycznej”. Zadanie skierowane jest do młodzieży- uczniów naszej szkoły(około 300 osób),  a prowadzą je członkowie stowarzyszenia- nauczyciele.
W ramach zadania uczestniczymy merytorycznie i finansowo w przedsięwzięciach zgłaszanych do nas przez pracowników szkoły. Nadzór nad projektem objęli członkowie zarządu stowarzyszenia.
W styczniu 2017 rozpoczęliśmy realizację  własnego projektu stowarzyszenia: „ Poznawanie przez dzieci i młodzież historii, dziedzictwa narodowego,  kultury i zastosowań zdobytej wiedzy”. Zadanie skierowane jest do dzieci i młodzieży –mieszkańców Tychów ,  a prowadzą je członkowie stowarzyszenia- nauczyciele.
Nadzór nad projektem objęli członkowie zarządu.


W imieniu Zarządu
Halina Figura

środa, 4 stycznia 2017

TY TEŻ MOŻESZ PRZEKAZAĆ 1% NA STOWARZYSZENIE „PRO-EUROPA” z siedzibą w Tychach.
Czy wiesz, że możesz 1 % Twojego podatku dochodowego zadeklarować na cel społeczny lub kulturalny dla Organizacji Pożytku Publicznego? Na deklaracji podatkowej podatku dochodowego od osób fizycznych wystarczy, na ostatniej stronie formularza podać numer Krajowego Rejestru Stowarzyszeń (KRS).
Jeżeli już wiesz, to prawdopodobnie zastanawiasz się, komu ten 1 % zapisać. Proponujemy, abyś to zrobił dla naszego Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły „PRO-EUROPA” z siedzibą w Tychach. Na naszej stronie internetowej możesz sprawdzić, co i dla kogo robimy. Nasz numer KRS to: 0000331449.

czwartek, 15 grudnia 2016

Życzenia Świąteczne
Świąt białych, pachnących choinką,
skrzypiących śniegiem pod butami,
spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze,
pełnych niespodziewanych prezentów.
Świąt dających radość i odpoczynek,
oraz nadzieję na Nowy Rok,
żeby był jeszcze lepszy niż ten,
który właśnie mija.
Życzy

                                                                                                                                             Prezes
                                                                                  Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły
                                                                                              „PRO – EUROPA
                                                                                        Halina Figura - Krowiak