-

-
Darmowe rozliczanie PIT możliwe dzięki firmie PITax.pl Łatwe podatki.

niedziela, 24 września 2017

Zawsze trzeźwy i "czysty" za kierownicą

Stowarzyszenie rozpoczyna realizację działań w ramach zadania „Zawsze trzeźwy i „czysty” za kierownicą”, które uzyskało wsparcie Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy.
             Zadanie „ Zawsze trzeźwy i „czysty” za kierownicą” polega na przeprowadzeniu zajęć przestrzegających przed skutkami prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu lub środków psychoaktywnych.  Skierowane jest do młodych ludzi, którzy są lub wkrótce będą w trakcie kursu na prawo jazdy. W zadaniu bierze udział pięć szkół ponadgimnazjalnych (2 licea, 3 zespoły szkół). Przewidywana liczba uczestników to 400 uczniów.
Zajęcia składają się z dwóch części:
1.      Szkolenie (w formie prezentacji) połączone z dyskusją prowadzone przez  trenera profilaktyki antyalkoholowej,.
2.      Warsztaty z użyciem alkogogli realizowane przez pedagoga pracującego w charakterze profilaktyka i trenera.

Zajęcia są realizowane  w miesiącu wrześniu i październiku 2017 roku. Trwają dwie godziny lekcyjne i przeznaczone są dla grup około 20 osobowych.

poniedziałek, 31 lipca 2017

SPRAWOZDANIE Z KONKURSU ,,SAMOCHÓD MARZEN’’

Celem konkursu było zainteresowanie uczniów gimnazjów techniką motoryzacyjna, rozwijanie ich zdolności plastyczno-technicznych. Konkurs w sposób pośredni przyczynił się także do promocji szkoły i kierunków samochodowych.
Promocja konkursu odbywała się poprzez osobiste dostarczenie materiałów konkursowych (plakaty, ulotki informacyjne). Stosowne informacje umieszczono także na podstronie internetowej ZS nr 6 w Tychach.  Informacja o konkursie była dostępna dla ponad tys. uczniów ze szkół gimnazjalnych w Tychach.
Prace w większości zostały dostarczone osobiście przez nauczycieli opiekunów konkursu, którzy pełnili pieczę nad swoimi uczniami biorącymi udział w konkursie. Komisja konkursowa zakończyła przyjmowanie prac 22 maja 2017r.

W dniu 31 maja komisja konkursowa z nadesłanych prac wyłoniła 3 pierwsze miejsca. Zwycięzcy konkursu zostaną uhonorowani pamiątkowymi dyplomami oraz nagrodami ufundowanymi przez stowarzyszenie PRO EUROPA.

środa, 5 lipca 2017

SZKOLNY KONKURS HISTORYCZNY „SYMBOLE NARODOWE”

W ramach projektu „Poznanie przez dzieci i młodzież historii, dziedzictwa narodowego, kultury i zastosowań zabytkowej wiedzy", w dniu 23 maja 2017 roku w Zespole Szkół nr 5 w Tychach miał miejsce konkurs historyczny, którego tytuł brzmiał: „Symbole narodowe”. Został on zorganizowany przez Zarząd Stowarzyszenia przy współpracy z nauczycielami historii tyskiej budowlanki. Konkurs był  przeznaczony dla uczniów klas pierwszych technikum i zasadniczej szkoły zawodowej, którzy w ten sposób mogli sprawdzić się z patriotyzmu. 

Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbyło się w dniu zakończenia roku szkolnego w auli, a nagrody najlepszym wręczył dyrektor szkoły, Pan Marek Wac.

wtorek, 2 maja 2017

Konkurs "Zaprojektuj samochód marzeń"

Trwa konkurs skierowany do uczniów gimnazjów w Tychach "Zaprojektuj  samochód marzeń".
Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół nr 6 i nasze stowarzyszenie
Koordynatorem projektu jest członek stowarzyszenia nauczyciel ZS nr6

sobota, 15 kwietnia 2017

Realizacja projektu

Poznanie przez dzieci i młodzież historii, dziedzictwa narodowego, kultury i zastosowań zabytkowej wiedzy".
9.04.2017 grupa młodzieży z Liceum Mundurowego w Tychach zabezpieczała od strony wojskowej miejskie uroczystości rocznicowe zbrodni katyńskiej. Koordynatorem działań był Ryszard Woda (SPS PRO-EUROPA)