-

-
Darmowe rozliczanie PIT możliwe dzięki firmie PITax.pl Łatwe podatki.

piątek, 23 lutego 2018

Zawiadomienie o zebraniu zarządu


Szanowni Państwo
Zarząd SPS „PRO- EUROPA”  zwołuje Walne Zgromadzenie Członków w dniu  21 marca 2018r  o godzinie 14 00 w Sali nr7 ZS nr 5
Proponowany porządek obrad:
1.      Przywitanie uczestników. Zatwierdzenie porządku obrad.
2.      Wybór przewodniczącego zebrania.
3.      Wybór komisji skrutacyjnej.
4.      Stwierdzenie prawomocności podejmowanych uchwał.
5.      Sprawozdanie z działalności zarządu.
6.      Sprawozdanie finansowe.
7.      Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
8.      Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.- podjęcie odpowiednich uchwał (przyjęcie sprawozdań, uchwała o przeniesieniu środków )
9.      Uchwała o udzieleniu absolutorium ustępującemu zarządowi.
10.   Wybór władz stowarzyszenia- podjęcie odpowiednich uchwał.
11.  Wolne głosy i wnioski.
12.  Zamknięcie obrad.

Prosimy o niezawodne przybycie . Sprawozdania są do wglądu na naszej stronie internetowej:
Halina Figura
Prezes SPS PRO-EUROPA


środa, 24 stycznia 2018

TY TEŻ MOŻESZ PRZEKAZAĆ 1% NA STOWARZYSZENIE „PRO-EUROPA” z siedzibą w Tychach.Czy wiesz, że możesz 1 % Twojego podatku dochodowego zadeklarować na cel społeczny lub kulturalny dla Organizacji Pożytku Publicznego? Na deklaracji podatkowej podatku dochodowego od osób fizycznych wystarczy, na ostatniej stronie formularza podać numer Krajowego Rejestru Stowarzyszeń (KRS).
Jeżeli już wiesz, to prawdopodobnie zastanawiasz się, komu ten 1 % zapisać. Proponujemy, abyś to zrobił dla naszego Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły „PRO-EUROPA” z siedzibą w Tychach. Na naszej stronie internetowej możesz sprawdzić, co i dla kogo robimy. Nasz numer KRS to: 0000331449.

wtorek, 9 stycznia 2018

Informacja o projekcie

W ramach projektu „ Poznawanie przez dzieci i młodzież historii, dziedzictwa narodowego, kultury i zastosowań zdobytej wiedzy ” uczniowie klas II i III architektury krajobrazu wyjechali na trzydniową wycieczkę naukową do Poznania. Uczniowie brali udział w zajęciach terenowych w arboretum Instytutu Dendrologii w Kórniku. Mieli też okazję zapoznać się z roślinnością i sposobem jej ochrony w Wielkopolskim Parku Narodowym oraz podziwiać założenia pałacowo-ogrodowe w Rogalińskim Parku Krajobrazowym. Projekt sfinansowano z 1% podatku dochodowego.

Poznawanie przez dzieci i młodzież historii, dziedzictwa narodowego, kultury i zastosowań zdobytej wiedzy

Realizacja projektu własnego stowarzyszenia „Poznawanie przez dzieci i młodzież historii, dziedzictwa narodowego, kultury i zastosowań zdobytej wiedzy” objęła stałą współpracę z młodzieżą Liceum Orląt Lwowskich ZDZ Katowice. Koordynatorami  byli: Pan Sławomir Iracki i pan Ryszard Woda.
Zadaniem grup młodzieży było zabezpieczenie pod kątem wojskowym i czynny udział w następujących uroczystościach o charakterze patriotycznym między innymi:
- 77 rocznicy mordu oficerów polskich w Katyniu
- Rocznica uchwalenia  Konstytucji 3 Maja
-Święto Wojska Polskiego
- Rocznica napaści na Polskę
- Zapalenie zniczy na grobach Żołnierzy Września

- Święto Odrodzenia Polski

piątek, 15 grudnia 2017

Wyjazd do Krakowa

29 listopada 2017, 31. uczniów i  3. nauczycieli,  obejrzało w Teatrze Starym w Krakowie inscenizację Wesela Stanisława Wyspiańskiego  w reżyserii Jana Klaty . Maturzyści, którzy oglądali spektakl, mieli okazję do skonfrontowania wiedzy o dramacie z wizją reżysera, młodsi uczniowie próbowali zrozumieć przesłanie dramatu. Wszystkim podobała się oprawa muzyczna przedstawienia w wykonaniu śląskiej  grupy black  metalowej  -  Furia.
Wyjazd odbył się w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie Pro Europa projektu własnego: Poznawanie przez dzieci i młodzież historii, dziedzictwa narodowego, kultury i zastosowań  zdobytej wiedzy. Środki finansowe ( zakup 20 biletów   ) pochodziły z 1% podatku dochodowego i składek członkowskich.                                                                   
Stowarzyszeniu dziękujemy za dofinansowanie wyjazdu. G. Lukasek, M. Orzeł – Zachłód

Na zdjęciach uczestnicy wyjazdu przed  Teatrem Starym i w foyer. 

piątek, 17 listopada 2017

Konkurs "Piszę list do Ciebie"

Konkurs „Piszę list do Ciebie” i … spotkanie z piszącą absolwentką

Jak ciągle żywa jest sztuka tradycyjnego pisania listów udowodniła młodzież z Tychów i Mikołowa, biorąc udział  w 9. już edycji konkursu międzyszkolnego „Piszę list do Ciebie”, organizowanego przez nauczycieli bibliotekarzy Zespołu Szkół nr 5 w Tychach. Finał konkursu odbył się 15 listopada w pięknej bibliotece Zespołu Szkół nr 5 w Tychach. Ogłoszenie nazwisk laureatów i wręczenie nagród nastąpiło po krótkim recitalu śpiewającej uczennicy ZS 5Darii Landrowskiej i akompaniującej jej na gitarze Sylwii Długajczyk.


Targi książki

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "PRO EUROPA" ufundowało wyjazd dla 10 uczniów na
21 Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie. Dzięki wsparciu finansowemu Stowarzyszenia nasi uczniowie mieli okazję uczestniczyć w wielkim wydarzeniu księgarskim. Mogliśmy bezpośrednio spotkać pisarzy, ilustratorów i wydawców. Miało to ogromne znaczenie edukacyjne i kulturalne.